Godkjent - Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne

Time kommunestyre vedtok i møte den 09.05.2017 følgende reguleringsplan:

 

Plan 0453.00 - Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne

Planen ligger til rette for fortetting av kvartalet mellom Jernbanegate og Gamle Hodnestad veg, med næring langs Jernbanegata og bolig, med tilhørende uteareal, oppå næringsetasjen.

 

 

Vedtatt plan med bestemmelser, samt tilhørende saksfremlegg med kommentar og vurdering av merknader, er tilgjengelig i Servicetorget på Rådhuset.

 

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1 -9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal sendes til fylkesmannen via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er mulig å sende eventuell klage via Elektronisk selvbetjening - Klage på forvaltningsvedtak fvl § 32.

 

Klagen må være sendt senest 3 uker etter mottatt brev.

 

Klager blir kommentert av administrasjonen og lagt frem for lokal utvikling. Dersom lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom lokal utvikling ikke tar klagen til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

Krav om innløsing eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

 

Saksframlegg (PDF, 136 kB)

1 - Plankart (PDF, 459 kB)

1-2 - Plankart under bakken (PDF, 303 kB)

2 - Bestemmelser (PDF, 142 kB)

3 - Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

4 - ROS (PDF, 853 kB)

5 - Brann og renovasjon (PDF, 373 kB)

6 - Sol og Skygge (PDF, 1013 kB)

7 - Vindrapport (PDF, 2 MB)

8 - Notat-grunn (PDF, 67 kB)

9 - Støyrapport (PDF, 668 kB)

10 - Innkomne merknader ved høring og offentlig ettersyn (PDF, 66 kB)

11 - Merknader oppstart samla (PDF, 2 MB)

12 - Samlede merknader (PDF, 2 MB)

13 - Parkering og næringsetasje (PDF, 679 kB)

14 - Endringer i bestemmelsene (PDF, 30 kB)

15 - Forslagsstillers planbeskrivelse datert 30.11.2016 (PDF, 2 MB)

16 - Møtereferat og kommentarer - Dialogmøte 13.03.2017 (PDF, 152 kB)

17 - 1. gangs behandlig i LOK 04.03.14 (PDF, 553 kB)

Publisert av Henrik Iversen. Sist endra 18.05.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering