Godkjent mindre endring 0448.00 Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lye

Time kommune har endret bestemmelsene for delfelt B12. Delfelt B12 består av 5 tomter, som har adresse Tiriltungevegen 2, 4, 6, 8 og 10. Endringen betyr at:

 • Det er ikke krav til felles byggesøknad.
 • Boligene må ikke ha ens takform, men alle må velge enten flatt tak eller pulttak.
 • Hver tomt har egen avkjørsel til Tiriltungevegen.

 

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1 -9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal sendes til fylkesmannen via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller på e-post til post@time.kommune.no.

 

Klagen må være sendt senest 30. april 2017.

Klager blir kommentert av administrasjonen og lagt frem for lokal utvikling. Dersom lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom lokal utvikling ikke tar klagen til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Krav om innløsing eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

Vedlegg:

Godkjente bestemmelser (PDF, 100 kB)

Godkjent plankart (PDF, 2 MB)

Saksframstilling (PDF, 25 kB)

Tidligere godkjent plankart og bestemmelser (PDF, 2 MB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 03.04.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering