Barneverntenesta

Barnevernstenesta arbeider i samsvar med Lov om barnevernstenester.

Logo_alarmtelefon

Formålet med lova er:
- å sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira får nødvendig hjelp til rett tid.

- å hjelpa til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntenesta kan:
- gje råd og rettleiing til foreldre som treng hjelp til å klara omsorgsoppgåvene sine.

- setja i verk tiltak som besøksheim, støttekontakt, barnehageplass, miljøarbeidar i heimen, samtalar med barn og ungdom, jente-/gutte- grupper, fosterheim og institusjon etc.

Barneverntenesta samarbeider tett med andre instansar som skule, barnehage, politi, barnepsykiatrisk osv, til beste for barnet.

Barneverntenesta i Time treng fleire tilsynsførarar (PDF, 7 kB).

Barneverntenesta i Time treng fleire besøksheimar.

Barneverntenesta i Time treng fleire fosterheimar.Tilsynsførerrapport (DOC, 69 kB)

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg May Helen Mitchell. Sist endra 04.03.2015

Relatert

 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock padlock