Byutviklingsprosjektet

Austre ende av Storgata - 10 nov 2006 | Fotograf: Helge Serigstad
fotograf Helge Serigstad

Byutviklingsprosjektet på Bryne starta i 2002 etter initiativ frå kommunestyrerepresentant Ståle Økland og ordførar Arnfinn Vigrestad.  Bakgrunnen var at Bryne var i rivande utvikling, både når det gjaldt nye bustader og næringsetableringar.  Det at Bryne fekk bystatus i 2001, skapte ein offentlig debatt kring Bryne sin identitet, profilering og utviklinga vidare. 

Det blei etablert ei styringsgruppe med representantar frå politisk og administrativ leiing i kommunen, næringsliv og organisasjonar.  Etter kvart blei ein ekstern prosjektleiar på deltid engasjert i tillegg.

Hausten 2008 tilsette Time kommune næringssjef, og arbeidet med Byutviklingsprosjektet blei lagt til denne stillinga. Samstundes blei det vedtatt at Byutviklingsprosjektet ikkje lengre skulle vera eit prosjekt, men heiter no Byutvikling og er styrt av ei gruppe oppnemnd av ordføraren. Styringsgruppa er som tidlegare representantar for frå politisk og administrativ leiing i kommunen, næringsliv og organisasjonar. 

Heilt frå starten har det vore klart at det skal vera innbyggjarane i Time kommune som skal vera drivkrafta i prosjektet.  Det blei derfor lagt få føringar på førehand, og alle innspel og idéar blei tekne på alvor.

Vedlagt finn de rapportar frå tidlegare arbeid og ein oversikt over dei prosjekta som det nå blir arbeidd med. Har de innspel til oppgåver og prosjekt som kan løysast i Byutviklingsgruppa så ta kontakt med næringssjefen på mail,

Rapport 2001 - 2005
Rapport 2005
Rapport 2009

Publisert av Anja Gåsland. Ansvarleg Reidar Hebnes. Sist endra 25.01.2012
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock padlock