Tilskotsordningar og utleige av lokale

Time kommune har følgjande lokalar til tilskotsordningar for lag/organisasjonar og utleige av lokale:

Tilskot til lag og organisasjonar:

Retningsliner for tilskot til kulturarbeid (PDF, 445 kB)

Driftstilskot
Oppstartingstilskot
- same skjema som driftstilskot. Huk av for "nytt tiltak" 
Tilskot til instruktøropplæring i idrettslag (PDF, 112 kB)
Tilskot til leiarkurs (PDF, 118 kB)
Tilskot til lag som inkluderar personar med særskilte behov i aktiviteten - send inn eigen søknad (ikkje søknadskjema)
Tilskot til sjølvstyrt ungdomsaktivitet (PDF, 112 kB)
Tilskot til ungdomsaktivitetar (PDF, 112 kB)
Tilskot til opne kulturarrangement (PDF, 108 kB)


Tilskot til ferietur i eigen regi (PDF, 90 kB) Tilskot til mennesker med særskilde behov som har behov for følgje på ferietur. Søknadsfrist 1. mai.

Ledsagerbevis/følgjekort (PDF, 108 kB)

 

Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og lokale kulturbygg

Følgjande fristar gjeld for lag og organisasjonar i Time kommune som vil melda inn tiltak/søkja om tilskot frå spelemidlane:

 • Melding om planar eller tiltak under planlegging: Må sendast til kommunen innan 15. august 2014.
 • Søknad, med kostnadsoverslag og naudsynte vedlegg: Må sendast til kommunen innan 1. oktober 2014.
 • Mindre anlegg: For enkle, mindre tiltak i nærmiljøet, med kostnadsramme inntil kr 80.000, kan det søkjast om tilskot etter eit forenkla opplegg heile året (ingen søknadsfrist).

 

Utleige av lokale/treningslokale/basseng:

 

Søknad om treningstid for sesongen 2015-2016

                                          

- Leige av Brynehallen, Timehallen (DOC, 41 kB), Lyehallen (PDF, 66 kB), Vestlyhallen (PDF, 9 kB)og symjehallen (PDF, 7 kB)ved Bryne ungdomsskule

- Leige av gymslane ved Rosseland (PDF, 10 kB)skule, Bryne (PDF, 9 kB)skule og Bryne (PDF, 9 kB)ungdomsskule.

 

Sivdammen helsebasseng

 

Storstova 
Bryne Mølle
Fotland bygdemølle
1900-huset (PDF, 62 kB)
Lyefjell fritidssenter (PDF, 66 kB)
Velferdssenteret i Sivdamsenteret

Leige - Bryne torg:

Retningsliner for bruk (PDF, 11 kB) - Bryne torg
Nøklar til straumskap (PDF, 39 kB) - Bryne torg

Lag og organisasjonar

Publisert av Karianne Sørbø. Ansvarleg Stian Langeland. Sist endra 22.06.2015
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering