Tilskotsordningar og utleige av lokale

Time kommune har følgjande lokalar til tilskotsordningar for lag/organisasjonar og utleige av lokale:

Tilskot til lag og organisasjonar:

Retningsliner for tilskot til kulturarbeid

Driftstilskot
Oppstartingstilskot
- same skjema som driftstilskot. Huk av for "nytt tiltak" 
Tilskot til instruktøropplæring i idrettslag
Tilskot til leiarkurs
Tilskot til lag som inkluderar personar med særskilte behov i aktiviteten - send inn eigen søknad (ikkje søknadskjema)
Tilskot til sjølvstyrt ungdomsaktivitet
Tilskot til ungdomsaktivitetar
Tilskot til opne kulturarrangement


Tilskot til ferietur i eigen regi Tilskot til mennesker med særskilde behov som har behov for følgje på ferietur. Søknadsfrist 1. mai.

Ledsagerbevis/følgjekort

 

Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og lokale kulturbygg

Følgjande fristar gjeld for lag og organisasjonar i Time kommune som vil melda inn tiltak/søkja om tilskot frå spelemidlane:

 • Melding om planar eller tiltak under planlegging: Må sendast til kommunen innan 15. august 2014.
 • Søknad, med kostnadsoverslag og naudsynte vedlegg: Må sendast til kommunen innan 1. oktober 2014.
 • Mindre anlegg: For enkle, mindre tiltak i nærmiljøet, med kostnadsramme inntil kr 80.000, kan det søkjast om tilskot etter eit forenkla opplegg heile året (ingen søknadsfrist).

 

Utleige av lokale/treningslokale/basseng:

 

Søknad om treningstid for sesongen 2015-2016

                                          

- Leige av Brynehallen, Timehallen, Lyehallen, Vestlyhallen og symjehallen ved Bryne ungdomsskule

- Leige av gymslane ved Rosseland skule, Bryne skule og Bryne ungdomsskule.

 

Sivdammen helsebasseng

 

Storstova 
Bryne Mølle
Fotland bygdemølle
1900-huset
Lyefjell fritidssenter
Velferdssenteret i Sivdamsenteret

Leige - Bryne torg:

Søknadsskjema - Bryne torg 
Retningsliner for bruk - Bryne torg
Nøklar til straumskap - Bryne torg

Lag og organisasjonar

Publisert av Karianne Sørbø. Ansvarleg Stian Langeland. Sist endra 02.03.2015
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock padlock