Bustad og eigedom

Det finst ei rekkje tilbod knytt til bustad og eigedom. Under og på høgre og venstre side finn du informasjon om dei ulike tenestene og tilboda vi har i kommunen.

Bygging
Byggjesak, gravemelding, avfallsmeldingar m.m.

 
Eigedom
Kart og oppmåling, kommunale avgifter og gebyr, veg og renovasjon m.m.Finansiering
Bustønad og startlån

 

Flytting
Flyttemelding

 

Kjøp og sal
Ledige tomter

 

Leige og utleige
Kommunal bustad

 

Arealguiden
Eit verktøy for å søkje og finne informasjon om ledige nærings- og tomtearealer i regionen

 

Vatn og avløp
VA forskrifter og søknadsskjema.

Publisert av Anja Gåsland. Sist endra 24.09.2012

Relatert

Artikkel (1)
Nye postnummer på Bryne frå 1.oktober 2012 (1)
Bykart over Bryne (1)
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock