Næringsavfall

Avfall er delt inn i 2 hovudgrupper: næringsavfall og hushaldsavfall

Kommunen tar seg av henting og tøming av hushaldsavfall. Ein bustad (hushaldning) har renovasjonsplikt, det vil seia at dei må delta i ein kommunal tømeordning.

Næringar er plikta til å ha ei ordning for henting/tøming av avfall, og ordnar sjølv med ein tilpassa avtale om tøming med avfallsselskap.

Med omsyn til innsamling av matavfall frå storkjøkken/storhushaldningar er det vedteken ein egen forskrift for Time kommune.

Kommunen har mellom anna tilsynsmyndigheit, og kan føreta tilsyn for å sjå til at alle har ei tilpasset og god løysing med omsyn til avfall.

Ved planlegging av næringsverksemd skal renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) for prosjektet godkjennast av kommunen. Korleis ein renovasjonsteknisk avfallsplan kan utformast finn du i Kommunalteknisk avfallsnorm. (PDF, 5 MB)

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Inger Elise Sangolt. Sist endra 05.08.2014
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering