Avfallshandtering

Time kommune hentar inn avfall frå alle hushaldningar i kommunen.

Avfallsordninga vert regulert av Renovasjonsforskriften.

Alle bustadeigedommar i Time kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betala gebyr for denne tenesta.

Restavfall, papiravfall og plastemballasje frå hushaldninga vert henta ein gong kvar 4. veke. Organisk avfall vert henta kvar 2. veke.

Standard abonnement består av:

1*120 restavfall

1*240 papir

1*140 bioavfall

1*Sekk plastavfall

 

Pris på standard abonnement er 2150,- inkl. mva.

 

Ved utviding av abonnement vil det koma tillegg i prisen, avhengig av kva type avfall du ønskjer å utvida.Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om utviding/pris på abonnement.

Nærare informasjon om avfall, køyreruter og tømedag, sjå i tømekalenderen og nedgravne konteinarar.

Glas- og metallemballasje kan leverast på våre ubetente miljøstasjonar.

Anna avfall kan leverast til IVAR sine gjenvinningsstasjonar på Forus og Sele.
(Ver merksam på at Re gjenvinningsstasjon stengde1. juli 2013).

Næringsverksemder er òg plikta til å ha ei avfallsløysing for avfallet sitt, og har ein avtale med eit avfallsselskap.

Ved planlegging og tilrettelegging av reguleringsplanar og byggeprosjekt, må Kommunalteknisk avfallsnorm nyttast.

Publisert av Reidunn Øglænd. Sist endra 19.01.2015

Relatert

Gebyrsatsar (1)
Eksterne lenker
Tømekalender (1)
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock padlock