Samfunn og beredskap

Her finn du informasjon om beredskap, krisehandtering og verneplikt

 Beredskapsplan

Kommunen har ein overordna beredskapsplan for krisehandtering. Det er laga delplanar, rutinar og instruksar som skal følgjast om det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.  Her finn du eit utdrag av beredskapsplanen (DOCX, 3 MB)   (PDF, 325 kB)samt fullstendig innhaldsliste. Utdraget viser den delen av planen som handlar om informasjon til publikum.  

Brannberedskap 
Time kommune er knytta til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS 

Kriseteam 
Time kommune har oppretta eit kommunalt kriseteam som består av 12 personar med ulik fagbakgrunn.  Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane i Time kommune får nødvendig og hjelp i krisesituasjonar.

Verneplikt 
Noreg har såkalla allmenn verneplikt.  Basert på vedtak gjort av Stortinget, blir eit bestemt tal vernepliktige kalla inn til førstegongsteneste kvart år.
Her finn du Det Norske Forsvaret si nettside.

Publisert av Synnøve Obrestad Skrettingland. Ansvarleg Elin Wetås de Jara. Sist endra 06.08.2014
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering