Helse og omsorg

Omsorg omfattar alle kommunen sine døgnbaserte tenester i sjukeheimar/institusjonar og omsorgsbustader, heimesjukepleie og praktisk bistand/heimehjelp, psykisk helsearbeid og rusvern, miljøarbeiderteneste, dag- og aktivitetstilbod, samt ein del mindre tenester.

Omsorg har laga filmen

 

 

"Dei gode augneblikka" der du kan bli meir kjend med tenestene og nokre av dei som jobbar her.

Bilde av handskulptur frå Fritz Røed parken. - Klikk for stort bilete

Omsorgstenestene er for innbyggjarar i alle aldrar som har fysiske og psykiske helseproblem og/eller nedsett funksjonsevne av fysisk eller psykisk art, sosiale vanskar og/eller rusproblem.

 

Tenestene er heimla i Lov om helse- og omsorgstenestene og er innretta i ei "omsorgstrapp" (PDF, 87 kB).

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Anlaug Ringvold Mesfin. Sist endra 11.11.2015

Relatert

Betalingssatsar (1)
Prosjekt heiltid - deltid (1)
Voldtektsmottak for Sør-Rogaland (1)
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering