Helsestasjon- og skulehelseteneste i Time

Helsestasjon gjev eit gratis tilbod til gravide, til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjon ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store problem i kvardagen. Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet. Helsesøster ved den enkelte skule har ansvar for skulehelsetenesta. Skulelegen er medisinsk fagleg ansvarleg for tenesta.

Helsestasjonen inngangsparti - Klikk for stort bileteHelsestasjonen inngangsparti Ingeborg Stangeland Helsestasjon har som formål å:

 • Fremja psykisk og fysisk helse
 • Fremja gode sosiale og miljømessige høve
 • Førebyggja sjukdommar og skader

  Vi gjev tilbod om:

 • Svangerskapskontrollar
 • Heimebesøk
 • Helseundersøking, rettleiing og rådgjeving om barn si utvikling
 • Støtte og rettleiing i foreldrerolla
 • Vaksinasjon
 • Barselgrupper
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Støtte og hjelp til barn / familiar med spesielle behov

  Ved helsestasjon arbeider: Jordmor, helsesøster, helsesekretær, lege og fysioterapeut  

Skulehelsetenesta i Time kommune

Formål:

 • Fremja psykisk og fysisk helse
 • Fremja gode sosiale og miljømessige høve
 • Førebyggja sjukdommar og skader

  Vi gjev tilbod om:

 • Helseundersøking, helseopplysning og rettleiing individuelt, i grupper eller klassevis
 • Vaksinasjon
 • Støtte og hjelp til barn / familiar med spesielle behov
 • Tverrfagleg samarbeid. Helsesøster deltek i ressursteam ved skulen
Publisert av Kristin Sando. Ansvarleg Liv Helga Lygren Austnaberg. Sist endra 08.10.2015

Relatert

Reisevaksinering (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering