Kartlegging av turområde

Time og Klepp er pilotkommunar i regjeringa sin handlingsplan for auka tilgjenge for personar med nedsett funksjonsevne. Som ein del av handlingsplanen vår for 2007 har vi kartlagt 11 turområde i Klepp og Time.

Grillplass Melsvatnet
Grillplass ved Melsvatnet

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt i lag med 3 studentar ved Diakonhjemmet Høgskole, avd ergoterapi. Vi har brukt registreringskjema som er utarbeida av Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Handikapforbund Trøndelag.

Det er utarbeida ein rapport frå kvart av dei 11 turområda.
Kvar rapport inneheld generell informasjon, registreringsskjema, kart, forslag til tiltak og biletdokumentasjon.

Vi håper rapporten vil vere eit nyttig verktøy for å skape endå meir tilgjengelege turområde for oss alle.

 
Ansvarleg Garpestad, Anne Reidun. Sist endra 05.08.2011

Relatert

 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock