Demensomsorga

DEMENSOMSORG

Demens rammer heile familien. Når ein person vert ramma av demenssjukdom får det innverknad på alle i nærmiljøet. Demens er mental svikt som skuldast skade eller sjukdom i hjernen. Personar med demens vi etter kvart miste evnen til å ta vare på seg sjølv.

Demensomsorga - Klikk for stort bilete

Vanlege symptom ved demenssjukdom er:

 • Nedsett minne spesielt for nyare data
 • Sviktande språkfunksjon t.d. ein leitar etter ord
 • Angst og depresjon
 • Sviktande evne til å utføre praktiske handlingar
 • Manglande evne til å gjenkjenne gjenstander
 • Endring av åtferd

Over 30 000 personar med demens bur i eigen heim. dei fleste får tilsyn og hjelp av eigen familie. Bare halvparten får hjelp av heimetenesta. Det er ca. 280 000 pårørande til personar med demens i Norge.   Kva tilbod kan kommmunen gje?

 • Demensteam skal vere med å sikre at alle personar med mogleg demenssjukdom vert grundig utreia.
 • Dagtilbod tilrettelagt for personar med demens
 • Heimeteneste
 • Avlasting
 • Korttidsopphald / langtidsopphald
 • Støttekontakt
 • Ergoterapi for tilrettelegging i eigen heim
 • Demensforening
 • Utlevering av middag
 • Pårørandekurs i demens

Har du spørsmål kan du ta kontakt med: Servicetorget på Rådhuset Tlf. 51 77 60 00 så formidlar dei vidare kontakt. Fagleiar på Sivdamheimen Tlf. 416 36060 eller på e.post: potmottak@time.kommune.no  

Klikk her (PDF, 3 MB) for å sjå brosjyra om Demensomsorg i Time kommune 

Publisert av Lene Juul Hansen. Ansvarleg Margreta H. Clementsen. Sist endra 20.10.2015
Åpningstider: 08:00 - 15:00

Kontakt

Servicetorget

Telefon : 51 77 60 00
E-post :  
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering