Religion og livssyn

Den norske kyrkja er ei protestantisk statskyrkje. Men alle har rett til å drive religiøs verksemd og danne eigne trus- eller livssynssamfunn. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal ikkje vere forkynnande.

Registrerte tru- og livssynssamfunn kan få tilskot frå kommunen. Tilskotet vert rekna ut frå det kommunale tilskotet til Den norske kyrkja  per statskyrkjemedlem i kommunen.

Publisert av Anja Gåsland. Sist endra 03.10.2012
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock