Barn og foreldre

 

Familiesenteret er eit lågterskeltil bod ved Bryne helsestasjon.Tilbodet er oppretta for å gi støtte og rettleiing for  dei som har barn mellom 0-18 år. Vi tilbyr samtalar og gruppetilbod/kurs både for foreldre og barn/unge.Sjå brosjyra. På familiesenteret kan du møte fagfolk med ulik familieterapeutisk bakgrunn, blant anna psykolog. Tilbodet er gratis, og vi har sjølsagt teieplikt. Du kan henvende deg direkte til familiesenteret på telefon 977 25 318, eller via servicetorget på nr. 51776000. Det vil gå kort tid frå de tek kontakt til de får tilbod om ein samtale.

Det er tre opne barnehagar i Time. Disse er: Lyefjell, Frøya og Brynelunden. Dei opne barnehagane er ein møteplass for vaksne og barn som er heime på dagtid.

 

Publisert av Anja Gåsland. Ansvarleg Ørjan Daltveit. Sist endra 15.01.2013

Kontakt

Odd Magne Amdahl

Personalsjef
Telefon : 51776000
E-post :  
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock