Opphald i sjukeheim

Sivdamheimen Bryneheimen

 

 

Time har to sjukeheimar: Sivdamheimen med korttids-/rehabiliteringplassar og plassar for demente (til venstre) og Bryneheimen med langtidsopphald og plassar for rullerande opphald for heimebuande.

Sivdamheimen

Sivdamheimen har 20 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar og 21 plassar for demente. Korttids-/rehabiliteringsplassar skal sikra heildøgn helsehjelp til menneske som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi og/eller pleie. Plassane for demente er for menneske med demensdiagnose.

 

Bryneheimen

Bryneheimen gir heildøgns pleie og omsorg for menneske med varig fysisk-og/eller psykisk funksjonssvikt som gjer at hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er tilstrekkjeleg. I hovedregelen mennesker over 60 år. Institusjonen har 54 plassar.

 

Besøksadresse og kontakt

Hognestadvegen 41, 4340 Bryne. Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 08.00 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 65 50.

Ansvarleg Ingve Kindervaag. Sist endra 15.07.2014

Relatert

Søknadsskjema (1)
 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock padlock