PPT - Pedagogisk Psykologisk Teneste

Den pedagogisk psykologiske tenesta skal saman med andre rettleiingstenester i barnehage og skule hjelpa barn og unge, foreldra og personalet med å utvikla gode læringsvilkår for barn og unge som treng hjelp.
 


Dette kan vera innan områda:
lærevanskar, språkvanskar, lese- og skrivevanskar og psykologiske vanskar.

PPT gir både direkte hjelp til barn og unge og rådgjeving/rettleiing til føresette og personale i barnehage/skule.

 

Leiar: Gunnar Normann
Telefon: 51 77 60 72

E-post: Gunnar.Normann@time.kommune.no

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Gunnar Normann. Sist endra 04.03.2015

Relatert

 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering