PPT - Pedagogisk Psykologisk Teneste

Time PPT held til i det som var administrasjonsdelen på Bryne videregåande skule, inngang A. (Time kommune) - Klikk for stort bilete Kristin Sando

 

Den pedagogisk psykologiske tenesta skal saman med andre rettleiingstenester i barnehage og skule hjelpa barn og unge, foreldra og personalet med å utvikla gode læringsvilkår for barn og unge som treng hjelp.
 


Dette kan vera innan områda:
lærevanskar, språkvanskar, lese- og skrivevanskar og psykologiske vanskar.

PPT gir både direkte hjelp til barn og unge og rådgjeving/rettleiing til føresette og personale i barnehage/skule.

 

FLYTTING 

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) flytter  inn i dei gamle lokala til Bryne vidaregående skule frå og med fredag 21. august.

PPT vil vere plassert i det lågaste  bygget der administrasjonen til Bryne vidaregående heldt til tidlegare.

Den nye besøksadressa vil frå denne dato bli Torkel Maulands veg 2., 4340 BRYNE.  PPT vil ha same postadresse som tidlegare.

 

Leiar: Gunnar Normann
Telefon: 51 77 60 72

E-post: Gunnar.Normann@time.kommune.no

Publisert av Kristin Sando. Ansvarleg Gunnar Normann. Sist endra 20.08.2015

Relatert

 
  • Time kommune
  • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
  • Telefon: 51 77 60 00
  • Telefax:  51 48 15 00
  • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
  • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
  • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
  • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
  • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering